Testrapport WCAG Generaladvokaten 1. desember 2022

Generaladvokatembetet har fått ekstern hjelp av CustomPublish til å foreta en analyse av tilgjengelighet på nettstedet i henhold til gjeldende WCAG 2.0-krav og kommende WCAG 2.1-krav.