Tradisjonen tru blir møtet halden i lokala til generaladvokaten på Egertorget. Me er så heldige at forskingsleiar ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Dag Henriksen, skal halda foredrag om bruk av militærmakt og norsk militærstrategi. Foredraget startar 13.00. Lokalet er ope frå 12.30 med kaffi og bakevarer.  


Lokalet vårt er som de veit lite, og me er derfor takksame for påmelding via påmeldingslinken nedanfor. 


Vel møtt!
 

FOREDRAG våren 2023 – program

Følgande foredrag blir arrangert i samarbeid mellom Generaladvokatembetet og Norsk militærjuridisk foreining våren 2023:

27. januar: Kommandør ved Forsvarsdepartementet Svein Lystrup Om SDCA-avtalen mellom Noreg og USA

3. mars:  Forskingsleiar ved Forsvarets høgskole oberstløytnant Dag Henriksen Om bruk av militærmakt og norsk militærstrategi

Vidare ber me alle reservera følgjande to datoar. Foredragshaldarar er ikkje stadfesta.

28. april: Om Ukrainakonflikten

9. juni: Om revisjonen av lov om militær disiplinærstyresmakt, lov om politistyresmakt i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker