Tradisjonen tro avholdes møtet i generaladvokatens lokaler på Egertorget. Vi er så heldige at kommandør ved Forsvarsdepartementet, Svein Lystrup, skal foredra om SDCA-avtalen mellom Norge og USA. Foredraget starter 13.00. Lokalet er åpent fra 12.30 med kaffe og bakevarer.  

Lokalet vårt er som dere vet lite, og vi er derfor takknemlige for påmelding via påmeldingslinken nedenfor. 

Vel møtt!

FOREDRAG våren 2023 – program

Følgende foredrag blir arrangert i samarbeid mellom Generaladvokatembetet og Norsk militærjuridisk forening våren 2023: 

27. januar: Kommandør ved Forsvarsdepartementet Svein Lystrup Om SDCA-avtalen mellom Norge og USA

3. mars:  Forskningsleder ved Forsvarets Høgskole oberstløytnant Dag Henriksen Om anvendelse av militærmakt og norsk militærstrategi

Videre ber vi alle reservere følgende to datoer. Foredragsholdere er ikke bekreftet.

28. april: Om Ukrainakonflikten

9. juni: Om revisjonen av lov om militær disiplinærmyndighet, lov om politimyndighet i Forsvaret og påtalemessig behandling av militære straffesaker