Fredag 9. juni arrangeres det militærjuridisk kontaktmøte hvor vi får besøk av jurist, 1. styrmann og tidligere navigasjonsoffiser i Sjøforsvaret Andreas Berger. Han vil holde foredraget “KNM Helge Ingstad og aktsomhetsvurderingen: forskjell på militære og sivile navigatører?” 

Møtet blir tradisjon tro avholdt i Generaladvokatembetets lokaler på Egertorget i Oslo. Foredraget starter klokken 13:00. Lokalet er åpent fra klokken 12:30 med enkel servering.  

Embetets lokaler har begrenset med plass, og vi setter derfor pris på om du melder deg på i forkant.  


Vel møtt!
 

FOREDRAG våren 2023 – program

Følgande foredrag blir arrangert i samarbeid mellom Generaladvokatembetet og Norsk militærjuridisk foreining våren 2023:

27. januar: Kommandør ved Forsvarsdepartementet Svein Lystrup Om SDCA-avtalen mellom Noreg og USA

3. mars:  Forskingsleiar ved Forsvarets høgskole oberstløytnant Dag Henriksen Om bruk av militærmakt og norsk militærstrategi

28. april: Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvoll Om Russlands krig mot Ukraina - årsaker, status og framtidsperspektiver. 

9. juni: Jurist, 1. styrmann og tidligere navigasjonsoffiser i Sjøforsvaret Andreas Berger om KNM Helge Ingstad og aktsomhetsvurderingen: forskjell på militære og sivile navigatører?