Hva er verneplikt?

 • Verneplikt er plikten til å gjøre tjeneste i Forsvaret
 • Alle norske statsborgere som er skikket til tjeneste i Forsvaret, har verneplikt fra det året de fyller 19 år til utgangen av det året de fyller 44 år, jf. forsvarsloven § 6
 • Utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge og har en fast tilknytning til Norge, kan bli pålagt verneplikt
 • Verneplikten gjelder ikke for kvinner som er født før 1. januar 1997

Hva er tjenesteplikt?

 • De som har verneplikt (vernepliktige), har tjenesteplikt
 • Tjenesteplikten omfatter ordinær tjeneste (blant annet førstegangstjeneste, repetisjonstjeneste og årlig heimevernstjeneste) og ekstraordinær tjeneste (blant annet beredskapstjeneste ved styrkeoppbygging), jf. forsvarsloven § 17
 • Vernepliktige kan bli pålagt inntil 19 måneders ordinær tjeneste, jf. forsvarsloven § 18
 • Den ekstraordinære tjenesten kan vare inntil 6 måneder hver gang

Hva er oppmøteplikt?

 • Personer som kan være egnet til tjeneste, innkalles til sesjon. De som blir innkalt, plikter å møte, jf. forsvarsloven § 9. På sesjon bestemmer Forsvaret hvem som er skikket til tjeneste
 • Vernepliktige som er skikket til tjeneste, kan innkalles til tjeneste. De som blir innkalt, plikter å møte, jf. forsvarsloven § 19

Hva skjer hvis man ikke oppfyller pliktene sine?

 • Hvis man ikke møter til tjeneste eller forlater et sted hvor man har militær plikt til å være, kan man hentes av militærpolitiet. Hvis man ikke møter til førstegangstjeneste, kan man bare hentes av politiet, jf. lov om politimyndighet i forsvaret § 6
 • Hvis man ikke møter til sesjon, kan man straffes med bot eller fengsel inntil 2 år, jf. forsvarsloven § 66
 • Hvis man ikke møter til tjeneste, kan man straffes med bot, jf. forsvarsloven § 66, eller fengsel inntil 2 år, jf. militær straffelov §§ 34 og 35
 • Hvis man forlater et sted man har militær plikt til å være, kan man straffes med bot eller fengsel inn til 2 år, jf. militær straffelov §§ 34 og 35

Hva er FPVS?

 • Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har ansvaret for verneplikten, sesjon og innkalling til førstegangstjeneste