Hva kan straffes etter militær straffelov?

 • Forhold som angår den militære tjenesten, er straffbare etter militær straffelov. Dette kan for eksempel være ulovlig fravær, dvs. å forlate eller ikke møte på det sted man har plikt til å være (§ 34), militærnekting (§ 35), ikke følge ordre (§ 46), være synlig beruset i tjenesten (§ 72) og unnlate å utføre eller overtre en tjenesteplikt (§ 77)
 • Noen av bestemmelsene i militær straffelov gjelder kun når det er krig, blant annet å overgi seg (§ 87), å flykte (§ 88) og plyndring (§ 100 ff.)
 • Brudd på bestemmelse som beskytter personer eller eiendom i en av de fire Geneve-konvensjonene eller de to tilleggsprotokollene til Geneve-konvensjonene, som inneholder krigføringsregler, kan også straffes (§ 108)

Hvem kan straffes for brudd på militær straffelov?

 • Militær straffelov er en egen straffelov som i utgangspunktet gjelder for ansatte og vernepliktige i Forsvaret (§ 9)
 • I krig gjelder militær straffelov også for enhver som gjør tjeneste ved eller følger en avdeling i Forsvaret, krigsfanger og enhver som gjør seg skyldig i visse forbrytelser på krigsskueplass
 • Dessuten kan enhver straffes for brudd på de fire Geneve-konvensjonene og de to tilleggsprotokollene til Geneve-konvensjonene (§ 108)

Hva slags straff kan man få?

 • Ved brudd på militær straffelov kan man straffes til fengsel, arrest eller bøter, men i praksis er det i dag bare fengsel som brukes
 • Ved ulovlig fravær (§ 34) over 12 dager er utgangspunktet betinget fengsel
 • Ved ulovlig fravær (§ 34) erdover 21 dager er utgangspunktet ubetinget fengsel
 • Ved militærnekting (§ 35) straffes man med fengsel i minst 90 dager
 • Ved brudd på krigføringsreglene etter § 108 kan man straffes med fengsel inntil 3 år

Er det noen forskjell mellom militær straffelov og vanlig straffelov?

 • Den vanlige straffeloven gjelder i utgangspunktet for alle som er i Norge, mens den militære straffeloven i utgangspunktet bare gjelder handlinger som angår den militære tjenesten
 • Enkelte handlinger er straffbare etter både vanlig straffelov og militær straffelov, men de har høyere strafferamme i den militære straffeloven. Det betyr at man kan få strengere straff ved å bryte militær straffelov enn vanlig straffelov
 • En militær straffesak behandles som en helt vanlig straffesak i retten. Men det er en krigsadvokat, som tilhører den militære påtalemyndighet, som er aktor i retten
 • Hvis man overtrer den vanlige straffeloven, er det en politiadvokat, som tilhører den ordinære påtalemyndighet og jobber i politiet, som er aktor i retten
 • Ved domstolsbehandlingen av militære straffesaker i krigstid, skal meddommerne være militære, dvs. være ansatt eller vernepliktig i Forsvaret