Ledige stillinger

Krigsadvokat ved Krigsadvokatene for Nord-Norge
Stilling som krigsadvokat ved Krigsadvokatene for Nord-Norge, stillingskode 1364 (seniorrådgiver), er ledig for tiltredelse 1. januar 2019.

Krigsadvokatene for Nord-Norge gir råd til militære sjefer i Trøndelag og Nord-Norge, og inngår i den militære påtalemyndighet i henhold til straffeprosessloven kapittel 35, som en del av Generaladvokatembetet. Det vil bli lagt vekt på god kjennskap til fagfeltet, herunder Forsvarets og påtalemyndighetens virksomhet. Stillingen krever at vedkommende kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Type stilling
Fast/heltid

Antall stillinger
1

Lønn
524 200-695 500

Krav til kompetanse
Cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap.

Arbeidssted
Bodø

Søknadsfrist
31. august 2018

Stilling ledig fra
1. januar 2019

Kontaktpersoner
Generaladvokat Sigrid Redse Johansen
Førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen
Telefon: 22 70 87 50