Ledige stillinger

Vikariat som krigsadvokatfullmektig ved Den militære påtalemyndighet

Det er ledig et vikariat på ett år som krigsadvokatfullmektig ved Krigsadvokatene for Nord-Norge med tjenestested i Oslo. Arbeidsoppgavene vil i særlig grad bestå i å legge planer for Generaladvokatembetets rolle i krig. Dette arbeidet utføres i samråd med Forsvaret, Riksadvokaten og andre berørte myndigheter. I tillegg må det påregnes saksbehandling av enkeltsaker og administrative gjøremål. Det må påregnes en del reisevirksomhet, blant annet til embetets kontor i Bodø.

Type stilling
Vikariat

Antall stillinger
1

Krav til kompetanse/klarering
Cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap.
Sikkerhetsklarering: HEMMELIG

Ønsket kompetanse
Erfaring i tilknytning til militære operasjoner.
Erfaring fra politi- og påtalemyndighet.

Arbeidssted
Oslo/Bodø

Søknadsfrist
1. mars 2019

Stilling ledig fra
1. mai 2019

Kontaktpersoner
Førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen
Telefon: 22 70 87 50