Kontakt

Generaladvokaten

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50
Militær telefon: 510 5681
Faks: 22 41 94 84
E-post: post[a]generaladvokaten.no
NB! Embetets e-postmottak, post@generaladvokaten.no, har for tiden tekniske problemer. Vennligst ring for å avtale oversendelse av e-post.

Krigsadvokatene
for Nord-Norge

Besøksadr.: Sandhorngata 44, 8008 Bodø
Postadr.: Postboks 744, 8001 Bodø
Telefon: 75 57 85 82
Militær telefon: 565 8582
Faks: 75 57 85 85
E-post: post[a]kanord.no

Krigsadvokatene for Sør-Norge

Besøksadr.: Karl Johans gate 18 C, 0159 Oslo
Postadr.: Postboks 651 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 70 87 50
Militær telefon: 510 5681
Faks: 22 41 94 84
E-post: post[a]kasor.no

Generaladvokaten bistår Forsvarssjefen, sjef Forsvarsstaben og generalinspektørene.

Krigsadvokatene for Nord-Norge bistår avdelinger fra og med Sør-Trøndelag og nordover, samt avdelinger i utlandet. Øvrige avdelinger bistås av Krigsadvokatene for Sør-Norge. Dersom vedkommende krigsadvokatkontor ikke er tilgjengelig, kan det andre forsøkes.