Klikk på lenken nedenfor for å lese generaladvokatens syn på enkelte rettslige forhold ved krigen i Ukraina. Sist oppdatert 9. mars 2022.

090322NotatomenkelterettsligeforholdvedkrigeniUkraina.pdf