Om embetet

Generaladvokatembetet ledes av generaladvokat Lars Morten Bjørkholt.

Krigsadvokatene for Sør-Norge ledes av førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen.

Embetets historikk går tilbake til 1646. For ytterligere informasjon klikk her.