Om embetet

Generaladvokatembetet ledes av generaladvokat Lars Morten Bjørkholt.

For øvrig ledes Krigsadvokatene for Nord-Norge av førstekrigsadvokat Stine Maria Aarnseth, mens Krigsadvokatene for Sør-Norge ledes av førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen.

Embetets historikk går tilbake til 1646. For ytterligere informasjon klikk her.